top of page

Rich and Strange / Zengin ve Tuhaf

05th May - 10th Juney /05 Mayıs - 10 Haziran 2017

David Campany

Screen Shot 2018-05-04 at 02.37.08.png

DAVID CAMPANY / Rich and Strange


An old photograph, found in a London flea market. Photographer unknown. It shows a group of people, a mix of white Europeans and black maybe North Africans. They are standing on dry earth in front of a group of disheveled shacks. A man sitting by a rickshaw. Whitewashed walls. A bunch of bananas. A bicycle repair shop. A skinny man in a black suit, striding while biting his nails. Palm trees sticking up above the roofline. And in the distance, a row of very English semi-detached houses. Near the centre is Alfred Hitchcock. He is not difficult to recognise. Even as a young man he had those distinctive jowls and outline. Black hat, pressed trousers, white shirt and a short necktie resting on that cartoonish tummy. He looks young and old at the same time. 

As the image world becomes electronic, paper photographs from the past drift about in search of new homes. Later on i turned the photograph into a book of the same name, Rich and Strange. Hitchcock was the master of suspense but photographs suspend in a very different way. They show but they don’t tell. They describe but they don’t explain. They are factual enigmas. Zooming in, the book picks out the seemingly endless details: African shacks, rickshaws, lily white movie stars from Europe, a nervous producer, a cameraman, scattered props. All in a field in Elstree, North London. Rich and Strange is a homage to the materiality of photographs, to filmmaking, to abandoned archives and to the photographer who shot this image but whose name is lost

ABOUT DAVID CAMPANY

David Campany is a writer, curator and artist, working mainly with photography.

David’s books include A Handful of Dust (2015), The Open Road: photography and the American road trip (2014), Walker Evans: the magazine work (2014), Gasoline (2013), Jeff Wall: Picture for Women (2010), Photography and Cinema (2008) and Art and Photography (2003). He has written over two hundred essays for museums and monographic books, and contributes to Frieze, Aperture, Source and Tate magazine.

Recent curatorial projects include The Still Point of the Turning World: Between Film and Photography, FoMu Antwerp, 2017; The Open Road: photography and the American road trip (various venues, USA, 2016-); A Handful Dust (Le Bal, Paris, 2015; Pratt Institute New York, 2016; the Whitechapel Gallery London, 2017; The California Museum of Photography, 2018; and Moderna Museet, Stockholm, 2018); Walker Evans: the magazine work (various venues – France, Poland, Belgium, Italy, Australia and New Zealand), Lewis Baltz: Common Objects (Le Bal, Paris 2014); Victor Burgin: A Sense of Place (AmbikaP3 London, 2013); Mark Neville: Deeds Not Words (The Photographers’ Gallery London, 2013); and Anonymes: Unnamed America in Photography and Film (Le Bal Paris, 2010).

David has a Phd and teaches at the University of Westminster, London.

For his writing, David has received the ICP Infinity Award, the Kraszna-Krausz Book Award, the Alice Award, a Deutscher Fotobuchpreis, and the Royal Photographic Society’s award for writing.

 

DAVID CAMPANY / Zengin ve TuhafLondra’da bir bit pazarında bulunmuş, eski bir fotoğraf. Fotoğrafçısı bilinmiyor. Fotoğraf bir grup insanı, beyaz Avrupalılar ve siyahi (belki de) Kuzey Afrikalıların bir karışımını gösteriyor. İnsanlar kuru toprak üzerinde, darmadağınık bir grup barakanın önünde duruyorlar. Bir adam çekçeğin yanında oturuyor. Duvarlar badanalı. Bir salkım muz. Bir bisiklet tamirhanesi. Siyah takım elbiseli, sıska bir adam gezinirken tırnaklarını yiyor. Palmiye ağaçları çatıların üzerinde yükseliyor. Ve uzakta, İngiliz tarzı yarı müstakil bir dizi ev. Fotoğrafın ortasına doğru Alfred Hitchcock. Onu tanımak zor değil. Genç bir adam olmasına rağmen kendine has çene yapısı ve vücut hattı belirgin. Siyah şapka, çizgili pantolon, beyaz gömlek ve karikatürvari karnının üzerine oturan kısa bir kravat. Aynı anda hem genç hem de yaşlı görünüyor.

Görüntüler dünyası dijitalleştikçe, geçmişten günümüze kalan basılı fotoğraflar da kendilerine yeni evler bulmak için sürükleniyorlar. Hitchcock bir gerilim ustasıydı fakat fotoğraftaki gerilim başkaydı. Fotoğraflar gösterir ama anlatmaz. Betimler ama açıklamaz. Fotoğraflar olgusal muammalardır. Kitap, fotoğrafa yakınlaşarak sonsuz görünen ayrıntıları seçer: Afrika barakaları, çekçek, Avrupa’dan zambak beyazlığında film yıldızları, gergin bir yapımcı, bir kameraman, dağınık sahne. Hepsi, Kuzey Londra’daki Elstree’de bir arazide. Zengin ve Tuhaf, fotoğrafların maddeselliği, film yapımcılığı, terkedilmiş arşivler ve bu fotoğrafı çekip zaman içerisinde ismi kaybolmuş fotoğrafçı üzerine bir saygı niteliğinde bir video ve fotoğraf kitabından oluşmaktadır. 


David Campany

İngiliz yazar, küratör ve aynı zamanda bir sanatçı olan David Campany, çoğunlukla fotoğraf alanında işler üretir. David’in kitapları arasında Bir Avuç Toz (2015), Açık Yol: Fotoğraf ve Amerikan yol gezisi (2014), Walker Evans: Dergi işleri (2014), Benzin (2013), Jeff Wall: Kadınlar için Resim (2010), Fotoğraf
ve Sinema (2008) ve Sanat ve Fotoğraf (2003) gibi başlıklar yer almaktadır. Monografi kitapları ve müzeler için iki yüzü aşkın makale kaleme almış olan David; Frieze, Aperture, Source ve Tate dergileri için de yazılar yazmaktadır. Son dönemde gerçekleştirdiği küratöryel projeler arasında Dönen Dünyanın Durma Noktası: Fotoğraf ve Film Arasında, FoMu Antwerp, 2017; Açık Yol: Fotoğraf ve Amerikan yol gezisi (çeşitli mekanlar, ABD 2016-); Bir Avuç Toz (Le Bal, Paris, 2015; Pratt Institute New York, 2016; the Whitechapel Gallery Londra, 2017; The California Museum of Photography, 2018; ve Moderna Museet, Stockholm, 2018); Walker Evans: Dergi işleri (çeşitli mekanlar – Fransa, Polonya, Belçika, İtalya, Avustralya ve Yeni Zellanda), Lewis Baltz: Müşterek Nesneler (Le Bal, Paris 2014); Victor Burgin: Mekan Hissi (AmbikaP3 Londra, 2013); Mark Neville: Sözcükler Değil Eylemler (The Photographers’ Gallery Londra, 2013); ve Anonimler: Fotoğraf ve Filmde İsimsiz Amerika (Le Bal Paris, 2010) gibi işler yer almaktadır.

Doktora derecesine sahip olan David, Londra’daki Westminster Üniversitesi’nde de ders vermektedir.

David, yazılarıyla ICP Infinity Ödülü, Kraszna-Krausz Kitap Ödülü, Alice Ödülü, Alman Fotoğraf Kitabı Ödülü [Deutscher Fotobuchpreis] ve Kraliyet Fotoğraf Topluluğu [Royal Photographic Society] ödüllerine layık görülmüştür.

bottom of page