top of page

Reflex - Contemporary Photography and Video Works from Turkey/ Refleks- Türkiye'den Çağdaş Fotoğraf ve Video Sanatı İşleri

26th July-11th August / 26 Temmuz - 11 Ağustos 2019

 

Coşkun Aşar, Elçin Acun, Mert Çağıl Türkay, Merve Seçkin, Seçkin Tercan, Sevinj Yusifova, Volkan Kızıltunç

 

Reflex / Refleks

Tel Aviv-based Indie Photography Group Gallery and NOKS Independent Art Space is organising a group exhibition at Indie Gallery, Tel Aviv, Israel together with photographers and video artists from Turkey.

The exhibition “Reflex", which includes of a selection of artists from Turkey consists photography and video works referring to a multi-layered story between individuals and society and human beings exist in the center of body, bio-power, gender and identity politics.

Exhibition Dates:: 16th July- 11th August 2019

Opening: 25th July, 20:00

 

Opens Tuesday-Thursday between 12.00 - 19.00, Friday-Saturday between  11:00 -14:00 and closed on Sundays and Mondays.

Address: 42 Tslenov street, Tel Aviv

REFLEX

 

The image related to the identity is a political echo of a human trace. Reflex in photography consists of a multi-layered story between individuals and society and human beings that exist in the center of body, bio-power, gender and identity politics. In addition there is a multiple layered construction which carries a kind of harmony between nature and social convention.

Art is one of the avant-garde fields where the out-of-norm can be visible beyond any form of identification; it is also a form of action that allows the existence of any individual. Identity is not just a word for knowing somebody's characteristics of ethnography. It is a much more inclusive word encompassing how a person should be, act or live in the public sphere.

These images are a reaction to the dominance on our bodies and minds in relation to our geography as well as a conflict between past and future. The performance of the bodies in the exhibition can be considered as an action which is a result of the expression of identity and interventions in the form of photographic fiction. The bodies that are viewed are in an independent flow that reveals their special existence beyond a masculine display of power. The body and actions that we are faced with have a function of direct evidence. The aim of Images is also try to destroy the problematic responsibility which was encumbered on them. If we talk about the epistemology of the image, this is far more hidden in the story behind the photographs and videos and thus to avoid the misconception of the image we need to consider the knowledge of reaction to reflex. Furthermore, this reflex turns into an expression of the individual.

 

INDIE PHOTOGRAPHY GROUP GALLERY

 

Indie Photography Group gallery (a registered Non-Profit Organization) was founded in 2010 by a group of visual artists to provide an artistic platform for young and established contemporary artists in the medium of Photography and Video Art.

Indie aims to promote and broaden the discourse on Photography in Israel, without any dependency on financial and commercial issues that could affect the artwork process .

REFLEKS

NOKS Bağımsız Sanat Alanı, Türkiye'den fotoğraf ve video sanatçılarıyla birlikte Tel Aviv, İsrail'deki Indie Gallery'de karma bir sergi düzenliyor.

 

Türkiye'den bir grup sanatçının yakın dönem işlerinin sergilendiği “Refleks” [Reflex] sergisi, bireyler ve toplum ile beden, biyo-güç, cinsiyet ve kimlik politikalarının merkezinde bulunan insanlar arasındaki çok katmanlı bir hikâyeye değinen fotoğraf ve video çalışmalarından oluşuyor. Refleks sergisi 26 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında Indie Gallery'nin Tel Aviv'deki mekanında izlenebilir.

 

Sergi: 26 Temmuz- 11 Ağustos 2018

 

Açılış: 25 Temmuz saat 20:00

 

Sergi saatleri: Salı-Perşembe arası 12.00 - 19.00, Cuma-Cumartesi 11:00 -14:00 saatleri arasında gezilebilir. Pazar ve Pazartesileri kapalıdır.

 

Adres: 42 Tslenov street, Tel Aviv, İsrail

REFLEKS

 

Kimliğe ilişkin imge, insan izinin politik yankısıdır. Fotoğrafta refleks, bireyler ve toplum ile beden, biyo-güç, cinsiyet ve kimlik politikalarının merkezinde bulunan insanlar arasındaki çok katmanlı bir hikâyeden oluşur. Buna ek olarak, doğa ile sosyal düzen arasında bir çeşit uyum barındıran çok katmanlı bir yapı mevcuttur.

 

Sanat, norm dışı olanın, herhangi bir tanımlamanın ötesinde görülebildiği avangart alanlardan biri olmasının yanında, aynı zamanda herhangi bir bireyin varlığına izin veren bir eylem şeklidir. Kimlik, yalnızca bir kişinin etnografik özelliklerinin bilinmesini sağlayan bir sözcük değildir. Bir insanın kamusal alanda nasıl olması, ne şekilde harekete geçmesi veya yaşaması gerektiğini içeren çok daha kapsamlı bir sözcüktür.

 

Bu imgeler, coğrafyamızla ilişkili olarak bedenlerimiz ve zihinlerimiz üzerindeki baskınlığa ve geçmiş ile gelecek arasındaki çatışmaya tepkidir. Sergide yer alan bedenlerin performansı, kimliğin ifadesi ve fotoğraf kurgusu şeklinde yapılan müdahalelerin sonucunda oluşan bir eylem olarak düşünülebilir. İzlenen bedenler, erkeksi bir güç gösterisinin ötesinde kendi özel varlıklarını ortaya çıkaran bağımsız bir akış içindedir. Karşılaştığımız beden ve eylemlerin doğrudan kanıt işlevi vardır. İmgelerin amacı aynı zamanda üzerlerinde bulunan sorunlu sorumluluğu imha etmektir. Eğer görüntünün epistemolojisi hakkında konuşacak olursak, bu, daha ziyade fotoğrafların ve videoların arkasındaki hikâyede gizlidir; dolayısıyla da görüntünün yanlış anlaşılmasından kaçınmak için reflekse karşı reaksiyonunun bilgisini düşünmemiz gerekir. Dahası, bu refleks bireyin ifadesine dönüşür.

INDIE PHOTOGRAPHY GROUP GALLERY

 

Indie Photography Group gallery (a registered Non-Profit Organization) was founded in 2010 by a group of visual artists to provide an artistic platform for young and established contemporary artists in the medium of Photography and Video Art.

Indie aims to promote and broaden the discourse on Photography in Israel, without any dependency on financial and commercial issues that could affect the artwork process .

bottom of page