top of page
Screen Shot 2018-09-14 at 00.37.33.png

OPEN CALL

 

2 days WORKSHOP with NATASHA CHRISTIA

 

Exhibiting Photography: A laboratory for the development of practices, projects and ideas

 

October 9th-10th, 2018

 

Place: NOKS Independent Art Space

 

Application Deadline: September 27, 2018

 

The aim of this workshop is to provide photographers and photography curators with tools so that they can develop their own language when it comes to exhibiting their work in different formats and contexts (galleries, festivals, etc.). Its first part will encompass a handful of questions varying from hard-core theory to sheer practice: from the conceptual genesis and interplay of ideas for a project to its production, financial aspects, fieldwork and documentation. The second part of the workshop will be dedicated to the review and development of individual projects: the participants will be asked to implement the concepts discussed during the workshop on their own projects

 

 

Program

 

Day 1

Exhibitions and installations 1 (From 10:00-13.00)

Contents: a short overview of the history of photography exhibitions / how to work and to display different formats in diverse contexts (galleries, festivals, institutions, public installations / conceptualization / installation formats and languages (prints, books, or varied media / materials / budgets / design / communication / documentation.

 

From theory to practice: Review of specific projects by the participants and practical applications (From 14.00-.19.00)

 

Day 2

Exhibitions and installations 2 (From 10:00-13:00)

 

Contents: a short overview of the history of photography exhibition / how to work and to display different formats in diverse contexts (galleries, festivals, institutions, public installations / conceptualization / installation formats and languages (prints, books, or varied media / materials / budgets / design / communication / documentation.

 

From theory to practice: Review of specific projects by the participants and practical applications (From 14.00-.19.00)

 

For the workshop, participants are required to bring their project proposals and their laptops.

 

Biographical note

 

Natasha Christia is a freelance curator, writer and educator based in Barcelona. She is also a collection consultant and a dealer specialized in fine art photography and photobooks. Her research focuses on the exploration and reinvention of dominant narratives through a novel reading of archival collections, the intersection of photography, film and the photobook, and the dialogue between 20th century avant-garde photography and contemporary forms of expression often labelled as post-photography.

 

Christia was the artistic director of the fourth edition of DocField Documentary Photography Festival 2016, which was launched under the theme “Europe: Lost in Translation”. She has curated various exhibitions, among them “Uncensored Books” (Belgrade Photomonth/April 2017, Minimum Studio/Palermo-June 2017), “AMORE: An Unfinished Trilogy by Valentina Abenavoli” (Void / Athens Photo Festival, June 2017), Dragana Jurisic: “My Own Unknown” (Centre Culturel Irlandais, Paris November 2017), “Reversiones” (Centro de la Imagen, Mexico DF, November 2017-March 2018), Lukas Birk: “Travelogue Sammlung” (Belgrade Photomonth 2018) and “The Family of No Man” (show co-curated with Brad Feueherlm, Cosmos Arles Books, July 2018).

 

Since 2008, she has been teaching in photography schools in Spain and abroad. She regularly contributes essays on photography criticism for international publications and for artists. She was the guest editor of OjodePez magazine 41: “Self Calling” and guest-editor at the Read or die Publishing Fair in Barcelona (November 2015), exploring the topic “The Book: on Endless Possibilities”.

 

www.natashachristia.com

AÇIK ÇAĞRI

 

NATASHA CHRISTIA ile 2 günlük ATÖLYE  

 

Fotoğrafı Sergilemek

Uygulama, proje ve fikirlerin geliştirilmesi için bir laboratuvar

 

9-10 Ekim 2018

Yer: NOKS Bağımsız Sanat Alanı

SON Başvuru: 27 Eylül 2018

Bu atölye çalışmasının amacı, fotoğrafçılara ve fotoğraf küratörlerine çalışmalarını farklı biçimlerde ve bağlamlarda (galeriler, festivaller, vb.) sergilerken kendi dillerini geliştirebilecekleri araçlar sağlamaktır. Atölye çalışmasının ilk bölümü, yoğun kuramdan doğrudan uygulamaya kadar bir takım soruları kapsayacaktır: Bir projeye ve üretimine ilişkin fikirlerin kavramsal oluşumu ve etkileşimi, finansal yönleri, saha çalışmaları ve dokümantasyon. Atölye çalışmasının ikinci bölümü, bireysel projelerin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesine ayrılacaktır: Katılımcılardan, atölye çalışması sırasında tartışılan kavramları kendi projeleri üzerinde uygulaması istenecektir.

 

Program

 

1. Gün

Sergiler ve yerleştirmeler 1 (Saat: 10.00-13.00)  

 

İçerik: Fotoğraf sergilerinin tarihçesine kısa bir bakış / farklı biçimlerde ve farklı bağlamlarda çalışma ve sergileme (galeriler, festivaller, kurumlar, kamusal yerleştirmeler) / kavramsallaştırma / yerleştirme biçimleri ve diller (baskılar, kitaplar veya çeşitli medya) / materyaller / bütçeler / tasarım / iletişim / dokümantasyon.

 

Kuramdan uygulamaya: Katılımcıların projelerinin gözden geçirilmesi ve uygulama pratikleri (Saat: 14.00-19.00)  

 

2. Gün

Sergiler ve yerleştirmeler 2 (Saat: 10.00-13.00)  

 

İçerik: Fotoğraf sergilerinin tarihçesine kısa bir bakış / farklı biçimlerde ve farklı bağlamlarda çalışma ve sergileme (galeriler, festivaller, kurumlar, kamusal yerleştirmeler) / kavramsallaştırma / yerleştirme biçimleri ve diller (baskılar, kitaplar veya çeşitli medya) / materyaller / bütçeler / tasarım / iletişim / dokümantasyon.

 

Kuramdan uygulamaya: Katılımcıların belirli projelerinin gözden geçirilmesi ve uygulanması (Saat: 14.00-19.00)  

Atölye çalışması için katılımcıların proje önerilerini ve dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.

Biyografi

Natasha Christia, Barselona’da yaşayan serbest bir küratör, yazar ve eğitimcidir. Ayrıca sanat fotoğrafı ve fotoğraf kitaplarında uzmanlaşmış bir koleksiyon danışmanı ve sanat satışı uzmanıdır. Araştırmaları, arşiv koleksiyonlarının yeni bir okumasının yapılması, fotoğraf, film ve fotoğraf kitabının kesişimi ve 20. yüzyıl avangart fotoğrafçılığı ile genellikle post-fotoğrafçılık olarak adlandırılan çağdaş ifade biçimleri arasındaki diyalog yoluyla baskın anlatıların araştırılması ve yeniden inşasına odaklanmaktadır.

 

Christia, “Avrupa: Çeviride Kaybolanlar” temasıyla dördüncüsü düzenlenen DocField Belgesel Fotoğraf Festivali 2016'nın sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Aralarında “Uncensored  Books” [Sansüzsüz Kitaplar] (Belgrad Photomonth/Nisan 2017, Minimum Studio/Palermo-Haziran 2017), “AMORE: An Unfinished Trilogy by Valentina Abenavoli” [AŞK: Valentina Abenavoli'nin Bitmemiş Üçlemesi]  (Void / Atina Fotoğraf Festivali, Haziran 2017), Dragana Jurisic: “My Own Unknown” [Benim Kendi Bilinmezim] (Centre Culturel Irlandais, Paris Kasım 2017), “Reversiones” [Geri Çevirme] (Centro de la Imagen, Meksika DF, Kasım 2017-Mart 2018), Lukas Birk: “Travelogue Sammlung”  [Seyahatname] (Belgrat Photomonth 2018) and “The Family of No Man” [Erkek Olmayanların Ailesi] (Brad Feueherlm ile birlikte küratörlüğü üstlenilen sergi, Cosmos Arles Books, Temmuz 2018) gibi bir çok serginin küratörlüğünü gerçekleştirmiştir.

 

2008'den bu yana İspanya ve yurtdışında fotoğraf okullarında ders vermektedir. Düzenli olarak uluslararası yayınlar ve sanatçılar için fotoğraf eleştirileri yazmaktadır. OjodePez dergisinin misafir editörlüğünü yapmıştır; OjodePez 41: “Kendini Arama”. Ayrıca “The Book: Endless Possibilities” [Kitap: Sonsuz Olasılıklar] başlıklı konu üzerine Barselona'da (Kasım 2015) gerçekleşen Read or die Publishing Fair'de misafir editör olarak yer almıştır.  

 

www.natashachristia.com

bottom of page