top of page

Future Shock / Gelecek Şoku

4-12 November / Kasım 2017

Istanbul Art Fair Tüyap 

 

Artists / Sanatçılar : Coşkun Aşar, Çağrı Saray, Elçin Acun, Elvan Ekren,Tuna Uysal, Volkan Kızıltunç

The Future Shock is a term that the futurist and writer Alvin Toffler presents in his book with the same name. It is a stunning phenomenon that is the result of the entering of future to our lives before its time and the overloading of the decision making period of the human organism's system of physical adaptation which describes the resulting physical and mental distress. According to Toffler, civilization changes come in shock waves, and the third wave, determined by global capitalism and the information revolution, coincides with post-industrial civilization. Those who can not adapt to the change brought by the third wave are condemned the tomorrow's disease, the "future shock".

 

Gelecek Şoku, fütürist ve yazar Alvin Toffler’ın aynı adlı kitabıyla ortaya attığı bir terimdir. Geleceğin zamanından önce hayatımıza girmesi sonucu oluşan, sersemletici bir olgu ve insan organizmasının fiziksel uyum sağlama sistemiyle karar verme süresinin aşırı yüklenmesi sonucu oluşan fiziksel ve ruhsal sıkıntıyı tarif eder. Toffler’a göre uygarlık değişimleri şok dalgaları halinde gelmektedir ve küresel kapitalizm ve enformasyon devrimi ile belirlenen üçüncü dalga da sanayi sonrası uygarlığa denk düşmektedir. Üçüncü dalganın getirdiği değişime uyum sağlayamayanlar ise yarının hastalığı olan “gelecek şoku”nun yaşamaya mahkumdur.

bottom of page