top of page
NOKS open call2.jpg

OPEN CALL!

 

SERGİ - EXHIBITION

NOKS ART SPACE

 

“FRESH”

Fresh, fotoğraf bölümü öğrencilerinin birbirleri arasındaki iletişimini kuvvetlendirmek, değişen ve dönüşen kavramlar ışığındaki sanat üretimlerini ve görünürlüklerini artırmak, çağdaş sanat ortamı ile kurumsal olmayan organik ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan 3 - 24 Aralık 2022 tarihleri arasında NOKS Art Space’te gerçekleşecek bir sergidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde öğrenimine devam eden tüm öğrencilerin ve ilgili üniversitelerin Fotoğraf Bölümlerinde 2022 Güz döneminde kayıtlı tüm değişim programı (Erasmus, Bilateral Protocol, vb.) öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

 

Eser önerileri, sergi küratörleri Mert Çağıl Türkay ve Volkan Kızıltunç tarafından seçilecektir. Sergiye başvurulacak projelerde konu şartı aranmamakla birlikte ekonomi, ekoloji, birey, beden ve cinsiyet politikaları gibi başlıklar ile projelerin toplumsal, sosyolojik, psikolojik, travmatik, politik konulara değiniyor olmaları tercih sebebi olacaktır.

Fresh is an exhibition that will take place at NOKS Art Space between 3 - 24 December 2022, aiming to strengthen the communication between the students of the photography department, to increase their art production and visibility in the light of changing and transforming concepts, and to develop their organic non-institutional relations with the contemporary art environment. The application is open to all students who continue their education in Mimar Sinan Fine Arts University and Marmara University Photography Departments, and all exchange program students (Erasmus, Bilateral Protocol, etc.) registered in the Photography Departments of the relevant universities in the fall term of 2022.

Artwork proposals will be selected by the exhibition curators Mert Çağıl
Türkay and Volkan Kızıltunç. Although there is no requirement for a subject in the projects to be applied for the exhibition, it will be preferable that the projects address social, sociological, psychological, traumatic and political issues with titles such as economy, ecology, individual, body and gender politics.

 

Başvuru şartları / Terms of Application:

 

  • Sergilenecek olan eserlerde tema serbesttir. / The theme is free in the works to be exhibited.

  • En Fazla 3 eser ile başvuru yapılabilir. / Applications can be made with a maximum of 3 works.

  • Seri fotoğraf projesi ile yapılacak başvurular tek eser olarak değerlendirilecektir. / Applications made with a serie of photographs will be considered as a single work.

  • Eserler daha önce sergilenmiş veya ödül almış olabilir. / The works may have been exhibited before or have received awards.

  • Her eser için ayrı başvuru yapılmalıdır. / A separate application must be made for each work.

  • Seçilecek olan eserlerin üretimi sanatçılara aittir. NOKS Art Space belirtilen süre içerisinde mekân sağlayacaktır. / The production of the works should be made by the artists. NOKS Art Space will provide space within the specified dates.

  • Başvurular, aşağıda yer alan online form doldurulduktan sonra 1) Eser görselleri (Esere ait dijital görseller, maksimum 5 adet jpeg, her bir dosya büyüklüğü max. 2 MB veya maksimum 15 MB büyüklüğünde pdf) ile birlikte en geç 13 Kasım 2022, saat 23:59’a kadar noksartspace@gmail.com adresine gönderilmelidir.  / Applications should be sent to noksartspace@gmail.com, with 1) the images of the works ( Digital images of the works, maximum 5 jpegs, each file size max. 2 MB or maximum 15 MB pdf size), by 13 November 2022, 23:59 at the latest, after completing the online form below.

  • Video eserleri için video izleme linki gönderilmelidir. ( Vimeo/ Youtube) For video works, a video link must be sent. ( Vimeo/ Youtube)

Başvuru Formu  Application Form
Okul / University
Program
Sınıf / Class

Başvurunuz için teşekkürler!Size yakın zamanda dönüş yapacağız. / Thanks for your application, We'll write you back soon!

bottom of page