About / Hakkında

NOKS Independent Art Space

NOKS Independent Art Space is a joint working, production and exhibition space founded in 2017 by Elvan Ekren and Volkan Kızıltunç located in Kadıköy, Istanbul. NOKS, which is open to interdisciplinary approaches in time based arts, especially photography and video; aims to realize exhibitions, workshops and experimental projects. 

NOKS Bağımsız Sanat Alanı

NOKS Bağımsız Sanat Alanı, Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç tarafından 2017 yılında kurulmuş, Kadıköy, İstanbul'da yeralan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanıdır. Zaman bazlı sanatların, özellikle fotoğraf ve video alanlarının disiplinlerarası yaklaşımlarına açık bir mekan olan NOKS; sergi, atölye çalışmaları ve deneysel projelere ev sahipliği yapmaktadır. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon