top of page

About / Hakkında

NOKS Art Space

NOKS Art Space was founded by Elvan Ekren and Volkan Kızıltunç in 2017, and it is a joint work, production and exhibition space located in Kadıköy, Istanbul. NOKS hosts exhibitions, workshops and experimental projects. It offers a platform where independent, intercultural partnerships and interdisciplinary interactions are prioritized. In addition to exhibitions, NOKS also organizes talks and workshops and realizes long-term projects. It aims to establish collaborations with professionals by focusing on methods of collective production and solidarity between artists. NOKS is flexible and transformable, it has a dynamic structure and thus provides variety in the process. It incorporates NOKSBooks, which carries out publishing activities and aims to produce, display and publicize artist books; and NOKSDocs, which aims to produce experimental documentary films by building a bridge between documentary cinema, video-art and experimental cinema. NOKS consists of different sections including the exhibition area, the entrance area and the sections on the ground floor. The exhibition area includes exhibitions that span different time periods and differ from each other in terms of application and method. Workshop area and residence section provide a workshop and a living space where guest artists can use during their production processes. 

NOKS Sanat Alanı

NOKS Art Space, Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç tarafından 2017 yılında kurulmuş, Kadıköy, İstanbul'da yeralan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanıdır. NOKS; sergi, atölye çalışmaları ve deneysel projelere ev sahipliği yapmaktadır. Bağımsız, kültürlerarası birlikteliklerin ve disiplinlerarası etkileşimin ön planda tutulduğu bir  platform sunar. NOKS; sergi, konuşma ve atölye çalışmalarının yanı sıra uzun soluklu projeler gerçekleştirir. Sanatçılar arası kolektif üretim ve dayanışma yöntemleri üzerine odaklanarak profesyonelleriyle işbirlikleri kurmayı amaçlar. NOKS esnek ve dönüştürülebilir, devingen bir yapıya sahiptir ve böylelikle süreç içerisinde çeşitlilik sağlar. Bünyesinde yayıncılık faaliyetleri gerçekleştiren ve sanatçı kitaplarının üretimi, gösterimi ve yayılmasını amaçlayan NOKSBooks’u ve belgesel sinema, video-art ve deneysel sinema arasında köprü kurarak deneysel belgesel filmler üretmeyi hedefler NOKSDocs’u barındırır. NOKS farklı bölümlerden oluşur, sergi alanı; giriş alanı ve zemin katta yer alan bölümleri içine alır. Sergi alanı farklı zaman dilimlerine yayılan, uygulama ve yöntem olarak birbirinden farklılık taşıyan sergileri içerir. Atölye alanı ve Residans bölümü; içinde atölye çalışmalarının gerçekleştiği ve misafir sanatçıların üretim süreçlerinde kullanabilecekleri bir atölye ve yaşam alanı sağlar.

bottom of page